PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...»

...» e-Belge nedir, nasıl düzenlenir?

...» Ticari sicil kaydı nedir, nasıl yapılır?

...» Rakip analizi ya da rekabet analizi

...» Girişimcinin Muhasebe Takvimi

...» Yeni Vergimiz Olan Konaklama Vergisi Başlıyor

...» 2023 Yılında Mali Müşavirlerin ve Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

...» MUHASEBEYE VERİLECEK EVRAKLAR