PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

Girişimcinin Muhasebe Takvimi

Girişimcinin Muhasebe Takvimi

Kendi girişimini kurmak belki de bir insanın hayatta yapabileceği en heyecanlı şey. İşin muhasebe kısmına gelince heyecanın insanın kursağında kalması ise an meselesi. Muhasebenizi düzenli takip ederek işinizi kolaylaştırın!

Kendiniz ve/veya çalışanlarınız için periyodik olarak yapılacak işlerin listesini çıkarın. Böylece oluşabilecek dalgınlıkların ve hataların önüne geçin. Pek çok ön muhasebe işi haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde yapılır.

Bu işlemleri düzenli olarak yaptığınızda para giriş çıkışınızı kontrol altında tutup, işinizin gidişatına hakim olabilirsiniz. Banka kredisi almak, yatırımcı bulmak gibi süreçlerde işinizin gidişatını göstermek için bu kayıtlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca devlete karşı yükümlülüklerinizi gerçekleştirerek olası cezalardan korunabilirsiniz.

Unutmayın düzeli çalışarak işinizi büyütecek doğru kararları almak ve her şeyi kontrol altında tutmak sizin elinizde! Bir ön muhasebe programı kullanmak da işlerinizi kolaylaştırmak için iy bir alternatif!

İşte dönemsel olarak yapılması gerekenler:

Haftada veya İki Haftada Bir:

Cuma öğleden sonralarınız veya Pazartesi sabahınızı bu listeyi takibe ayırın.

 • Faturaların kesilip müşteriye iletilmesi
 • Gerçekleşmiş tahsilatların girişi
 • Gecikmiş tahsilatların takibi
 • Tarihi gelmiş çeklerin bozdurulması
 • Tarihi gelmiş faturaların ve çeklerin ödenmesi
 • Sonuçlanmamış tekliflerin takibi
 • Giderlerin kategorilendirilmesi
 • Tedarikçi ödemelerinin yapılması

Ayda Bir:

Ayda belirlediğiniz 1-2 günü bu listeyi takip etmeye ayırın. Bu tarihleri belirlerken vergi beyannamesi tarihlerini göz önünde bulundurun.

 • Muhasebecinize ulaştırmanız gereken evrakların toplanıp muhasebeye iletilmesi (Ayın 10’na kadar)Bu evrakları yazımızın sonunda bulabilirsiniz.
 • KDV1 beyannamesi (vergi çıkmasa da verilir, ayın 24’üne kadar)
 • KDV2 beyannamesi (çıktığı takdirde)
 • Muhtasar Vergi Beyannamesinin verilmesi (aylık veriliyorsa, vergi çıkmasa da verilir, ayın 24’üne kadar)
 • Damga Vergisi Beyannamesi (vergi çıktığı takdirde verilir)
 • KDV ve Muhtasar Ödemelerinin yapılması (Ayın 26’sına kadar)
 • SGK ödemelerinin yapılması (ayın son gününe kadar)
 • Maaşların takibi
 • Kasa defteri ve muhasebe hesaplarının birbirini tutup tutmadığının kontrolü
 • Kredi kartı ve banka hesaplarının kontrolü
 • Aylık bilanço, kar, nakit akışı tablolarının çıkarılması veya revize edilmesi
 • Aylık envanter, satış ve diğer raporların oluşturulması veya revize edilmesi
 • Giderlerin değerlendirilmesi ve kesinti yapılabilecek kalemlerin belirlenmesi

3 Ayda Bir:

3 ayda bir belirlediğiniz 1-2 günü bu listeyi takip etmeye ayırın. Bu tarihleri belirlerken vergi beyannamesi tarihlerini göz önünde bulundurun.

 • Muhtasar Vergi Beyannamesi (3 aylık veriliyorsa, vergi çıkmasa da verilir)
 • Geçici Vergi Beyannamesi (vergi çıkmasa da verilir)
 • 3 aylık bilanço, kar, nakit akış tablolarının çıkarılması
 • 3 aylık envanter, satış ve diğer raporların oluşturulması

Yıllık:

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi ( vergi çıkmasa da verilir, 15 Nisan’a kadar)
 • Kurumlar Vergisi ödenmesi (30 Nisan’a kadar)
 • Yıllık bütçe hazırlanması
 • Yıl sonu kapanışı envanter sayımı
 • Herhangi bir odaya üyeyseniz odanın aidatının yatırılması
 • Muhasebe defterinin noterde onaylatılması (31 Aralık’a kadar)

Bu listelerdeki işlerin size uzun ve yapılması sıkıcı gözüktüğünden eminiz. İşinizi kolaylaştırmak ve operasyonel yükünüzü hafifletip, işinizi büyütmeye odaklanmak istiyorsanız Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyin.

Her ay muhasebecinize iletmeniz gereken evraklar:

 • Alış Faturaları

 • Satış Faturaları

 • Serbest Meslek Makbuzları

 • Perakende Satış Fişleri

 • Müstahsil Makbuzları

 • Günlük Z Raporları

 • Günlük Kredi Kart Raporları

 • Giderlere İlişkin Fatura ve Belgeler

 • Ödeme Makbuzları

 • Tahsilat Makbuzları

 • Dekontlar

 • Banka Ekstreleri

 • Aylık Mali Hafıza Raporu

 • Alınan ve Verilen Çeklerin Listesi veya Fotokopileri

 • Alınan Banka Kredilerinin Bilgisi ve Ödeme Planları

 • Çalışanların aldığı işgöremezlik raporlarının; 10 gün üzerindeki raporlar rapor süresinin bitmesi beklenmeksizin alındığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde, 10 gün altındaki raporlarda rapor tarihi bitiminden itibaren en geç 5 gün içerisinde

 • Bir önceki aya ilişkin olarak çalışan personellere imzalatılmak üzere verilen, ücret bordrosu ve ücret hesap pusulalarının imzalatılarak iadesi