Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayınız! Son Gün 02 Temmuz 2018! Cezası 6.190,00 TL

Değerli Okurlar,

Bilindiği üzere  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “(Değişik dördüncü cümle: 28/3/2013-6455/78 md.) Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, notere yaptırılır” hükmünü taşımaktadır.

 2017 takvim yılında; bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve  Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri bir önceki yıl kullandıkları yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

 Yevmiye defterinin, kapanış tasdiki için Haziran ayının sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

 Ayın son günü olan 30 Haziran 2018 tarihinin tatil (Cumartesi) gününe rastlaması nedeniyle yevmiye defterinin kapanış tasdiki 2 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırılabilecektir.

 Yevmiye defterinin kapanış tasdikini yasal süresi içinde yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince (64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar yani ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması.) uygulanacak idari para cezası 2018 yılı için 6.190,00 TL dır. Bu idari para cezasını mahallin en büyük mülki amiri kesmeye yetkilidir (TTK 562/13).

Ayrıca kapanış onayı yaptırılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir. İleride ortaya çıkacak herhangi bir durumda, defterlerinizin delil olarak kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen uyarıları dikkate almanız gerekmektedir.