Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılmaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 15.02.2019 tarih ve Genelge:1795, 2019 /1 sayılı Genelgesinde;

06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında yabancı gerçek kişilerin işlemlerinde edinim öncesi değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, değerleme kuruluşunca onaylanmış piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranılmaktadır.

Söz konusu değerleme raporu 04.03.2019 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde aranılması gerektiği,

Edinim başvuru sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlendiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.