Vergi ve Sgk dairesine gitmeden borç başvuru yapılabilir mi?

Vergi Borçlarında En Çok Merak Edilenler...

 

Küresel salgınla birlikte daha da zor durumda kalan vergi mükellefleri, "Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bir nebze de olsa rahat nefes almış oldu.

Değerli okurlarımızın soru ve talepleri doğrultusunda bu yazımızda Torba Kanun ile vergi yapılandırılmasına ilişkin en çok merak edilen hususlara yer verdik...

Vergi dairesine gitmeden başvuru yapılabilir mi?

Vergi borçlarına başvurularda mükelleflere değişik alternatif ve kolaylıklar sağlanmıştır. Buna göre başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya

e-DevIet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya Vergi Dairesine şahsen veya posta yoluyla, 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yazılı olarak yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınmaktadır.

En avantajlı yapılandırma nasıl yapılabilir?

Torba Kanun'a bakıldığında en avantajlı yapılandırma şekli peşin ödemedir. Keza bu şekilde yapılan yapılandırma sonucunda hesaplanan tutarların tamamının 01 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır. Bu durumda borç maliyeti önemli oranda düşmektedir.

Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 indirim, idari para cezalarının aslından da %25 oranında indirim yapılacaktır.

Vergi ve cezaların hangi kısmında af uygulanacak?

Kesinleşmiş vergi ve ceza borçlarında;

  • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı cezası) cezaların tamamının,
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si ile
  • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

 Tahsilinden vazgeçilmektedir.

 Vergi borç asıllarının tamamının, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar ile vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırılan borçlar nerelere ödenebilecek?

Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler hâlinde veya peşin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartıyla ödenebileceği gibi banka hesabından havale ile veya;

  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
  • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
  • PTT şubelerine,

Ödenebilmektedir.

Kredi kartıyla ödeme yasal sürede ödeme yerine geçer mi?

Hemen belirtelim borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından ya da bankaların uygulama geliştirmeleri hâlinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de yapılabilecektir.

Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş sayılacağından bu konuda endişe edilmesine mahal bulunmamaktadır. Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır. Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri hâlinde, yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına Kanunun öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.

              ***

“İyi, doğru ve dürüst olanlar kaybetmez; kaybedilir.” Peyami Safa