Turizmciye İstihdam Kolaylığı

Turizm yatırımları, bir ülke için yerli ve milli sanayi üretimi kadar önemlidir. Turizm sektörünün yaşadığı sorunlara eğilmekle birlikte gerek yatırım gerekse de çalışma koşulları bakımından destekleyici ve kolaylaştırıcı eylemlerin hayata geçirilmesi gerekli.

Son birkaç yıldır sıkıntılar yaşayan turizm sektöründe önümüzdeki günlerin iyi geçeceği görülüyor. Turizm sektöründe iki yıldır çalışma izinleri bakımlarından kolaylıklar getirildiği gibi, iş hukuku açısından da bazı esneklikler sağlandı.

Gece çalışması 7.5 saati geçebiliyor!

Kural olarak işçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemiyor. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 buçuk saatin üzerinde (11 saati aşmayan) gece çalışması yapılabiliyor.

Denkleştirme süresi 4 ay!

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. Denkleştirme 2 aylık süre içinde tamamlanmak zorundadır. Bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilecektir.

Denkleştirme süresi için öngörülen süre turizm sektöründe farklı uygulanabilmektedir. Turizm için denkleştirme süresi 4 ay, toplu iş sözleşmesiyle 6 aya kadar arttırılması mümkündür.

Çalışma izinlerinde kolaylık!

Turizm sektörü temsilcilerinin talepleri doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı turizm desteklerini 2018 yılında da uygulamaya karar vermişti.

Belgeli turizm işyerlerinde çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olmayacak. Yabancıların çalışması için gerekli olan asgari ücret miktarı, turizm için asgari ücret seviyesinde olabiliyor.

Bu imkânın geçerli olan işyerleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerleridir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için Türk işçi çalıştırma şartı uygulamamaktadır.

Yani, en az 10 Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota uygulanmamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebiliyor.

Ancak dikkat edilmelidir ki, yabancı çalışanların aylık 30 gün üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi şarttır.