Şirketlere Yeni Bir Yükümlülük Daha!

“VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE” kayıt yaptırmak zorunda olan şirketler

 

Değerli okurlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlere yeni bir yükümlülük daha getirilmiştir. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Kurul Kararı kapsamında “VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE” kayıt yaptırmak zorunda olan şirketler aşağıdaki gibidir;

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir,
  2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir,
  3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir,
  4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019 ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

14.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Koray Ateş
E. Öğretim Görevlisi
KGK Bağımsız Denetçi