Şirketimden Para Çekmek İstiyorum Ama Nasıl?

Şirketimden Para Çekmek İstiyorum Ama Nasıl?


Değerli Okurlar,
Yine çok aldığım bir soru olan ancak tek bir cevabı olmayan bir başlıkla karşınızdayım. Sizleri sıkmadan sayılara ve kanun numaralarına boğmadan oldukça basit şekilde anlatmaya gayret gösteriyorum.
Şunu bilmekte fayda var, şirketten temelde “resmi” olarak iki şekilde nakit çekilebilir: Huzur hakkı ve kar dağıtımı.
Birinci seçeneğimiz huzur hakkı
Örneğin AGİ hariç 2.200 TL civarında aylık huzur hakkı çekmek istediniz bunun maliyeti size 2.700 TL civarında olmaktadır. [Yeri gelmişken söyleyeyim huzur hakkı bir şirketin yönetim kadrosunda yer alan (karar ile alınmış ve saptanmış kişiler olmak zorunda) kişilere yönetim kadrosunda yer aldıkları ve yönetime iştirak ettikleri için ödenen para diye nitelendirebiliriz.] Yani aylık 500 TL gibi bir maliyeti olmakta. Bakın bu rakam düşük seviyede bir huzur hakkı için geçerli gelir vergisi tarifesi artan oranlı olduğu için yüksek seviyelere çıkıldıkça bu maliyette kademeli olarak artacaktır. Yani 2.700 TL lik aylık masraf olarak gösterebiliyorsunuz ki bunun vergi avantajı 2.700x%25=675 TL bunun 500 TL sini vergi olarak ödüyorsunuz nette size faydası 175 TL diyebiliriz. Kullandığım rakamlar oldukça kaba hesaplamalar lütfen göz önünde bulundurunuz.
İkinci seçenek ise kar dağıtımı
Diyelim ki; bir şirketiniz var: sermayesi 100.000 TL ve tamamı ödenmiş. Bu sene 50.000 TL brüt kar ettiniz kurumlar vergisi 12.500 TL net kar 37.500 TL oluyor buradaki stopaj ödemesi 4.900 TL civarı oluyor yani vergi yükü hemen hemen 5.000 TL oluyor. (Karı alan kişinin gelir vergisi mükellefi olmaması kaydıyla)
Yani huzur hakkında yıllık 6000 TL vergi yükü diğer tarafta yıllık 5.000 TL vergi yükü. Bu örnekte görüldüğü üzere bu bir tercih meselesi.
Üçüncü ve sevmediğim bir yol ise kasaya ya da ortaktan alacaklar hesabına borç yazılmak suretiyle doğrudan nakit çekmek ki bu yolda adat hesaplaması ve inceleme riski ortaya çıkıyor. Tabii ortalama 2.5 senede bir çıkan vergi aflarını hesaba katmazsak!
Esen Kalın,