Sadece Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturalar Form BA/BS Bildirimine Konu Edilecektir

 

Sadece Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturalar Form BA/BS Bildirimine Konu Edilecektir

Sirküler No: 3248

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No’lu Tebliğ ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin bidirimine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimine dahil edilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” Kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. 

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.