Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Halen mevcut 14 ayrı teşvik ve destek uygulamasına, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir destek daha ilave edildi. Diğer teşviklere göre daha cazip olan bu destekle, özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılarak normalleşme sürecine uyum sağlaması amaçlanıyor.

Özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan çok sayıda teşvik ve destek bulunuyor. İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerin maliyetlerinin azaltılması amacıyla halen uygulanmakta olan 5 puanlık prim indirimi için 39.4 milyar TL, işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan asgari ücret desteği için ise 15 milyar TL kaynak sağlandı. Diğer yandan, 2.4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede, üretim ve istihdam imkânlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sunuldu. Halen mevcut olan 14 ayrı teşvik ve destek uygulamasına 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir destek daha ilave edildi. Diğer teşviklere göre daha cazip olan bu destekten faydalanma esasları bu yazımızda irdelendi.
 
HANGİ İŞVERENLER
 
Söz konusu destekle, pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerinin azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme sürecine uyum sağlaması amaçlanıyor. Bu destekten genel olarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri faydalanabilecek. Buna göre;
 
* 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
 
* 1 Temmuz 2020’den önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle prim desteği sağlanacak.
 
6 AYA KADAR UZATMA
 
Destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek. Prim desteğinin süresi Cumhurbaşkanı tarafından sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 ay uzatılabilecek. Prim desteği kapsamında, destekten yararlanılacak sigortalıdan dolayı prime esas kazanç alt sınır (asgari ücret) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamı işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.
 
Prim desteği tutarı, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1.103,6 TL olacak.
 
BAŞVURU ESASLARI
 
Söz konusu destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekir. Başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama’ ekranlarında yer alan ‘4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsü vasıtasıyla yapılacak.
 
Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak tanımlama işlemleri sırasında tanımlama tarihi itibarıyla,
 
* 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp yararlanmadığı,
 
* 1 Temmuz 2020 tarihinden önce nakdi ücret desteği başvurusunda bulunan işyerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının nakdi ücret desteğinden yararlanıp yararlanmadığı,
 
* Kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erip ermediği,
 
* Kısa çalışma ödeneği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
 
* Nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,Türkiye İş Kurumu’ndan web servis suretiyle temin edilecek. Sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmayacak. Bu prim desteğinden yararlanılabilmesi için 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmiş olması gerekir.

İSA KARAKAŞ

itohaber.com