Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

ÖZET: 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SURESİNİN UZATILMASININ ESASLARI

04/09/2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği; 

1) 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/9/2020 tarihinden itibaren,

2) Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi -22/04/2020/107 sayılı sirkülerimizde açıklanan usul ve şartlar dahilinde -17/09/2020 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

Saygılarımızla...

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi