Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyen Firmaların E-Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Image

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 28 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 131 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 518 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından;

- 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 

- Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

e-Defter Berat Yükleme Süreleri

  • Mücbir Sebebe Girmeyen Firmaların, Aralık-Ocak Dönemi Elektronik Defter Beratları’ nın yüklenme süresi 01 Haziran 2020 SON GÜN
  • Mücbir Sebebe Girmeyen Firmaların, Şubat/2020 İle Üç Aylık Tercihte Bulunan Mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemleri Elektronik Defter Beratları’ nın Yüklenme Süresi 19 Haziran 2020 SON GÜN
  • Mücbir Sebebe Giren Firmaların, Aralık/Ocak/Şubat/Mart 2020 Dönemleri Elektronik Defter Beratları’ nın yüklenme süresi 27 Temmuz 2020 SON GÜN