Meclise Sunulan Yeni Torba Yasadan Neler Bekleniyor?

YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.com


 

Meclise Sunulan Yeni Torba Yasadan Neler Bekleniyor?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulan  Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM’ne sunulmuştur. 40 maddelik yasanın kapsamının  genişletilmesi beklenmekle birlikte birçok düzenlemenin de çözüm bulması bekleniyor.

Meclise sunulan torba yasada yer alan bazı düzenlemeler:

 1. Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir tutarı aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna kapsamına alınmaktadır.
 2. Elektrik enerjisi üretiminden teşvik edilmesi amacıyla, apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine 25 kW’lık teşvik sınırının 50 kW olarak belirlenmesi
 3. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere 1.000,00 TL’ye kadar elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar.
 4. Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabının  ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.
 5. 31.12.2022 tarihinden sona erecek olan bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulaması süresi 31.12.2027 tarihine kadar uzatılarak ilgili yılda gelir vergisi beyannamesinde indirim  konusu  yapılabilecektir.
 6. Kur korumalı mevduat uygulamasında süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatılacak.
 7. Yabancı para ve altın hesaplarını TL’ye çeviren mükelleflerin elde ettikleri faiz ve kar paylarından sağlanan kazançlar 31.12.2023 yılı sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.
 8. Öğrenim kredisi alan  öğrencilerin borçlarını 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aldıkları miktar tutarında ve aylık ödemeler halinde imkan sağlanmaktadır.
 9. Varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların anaparasının  yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle kalan kısmının faiz vb. ek giderlerin takibinden vazgeçilmesi sağlanmaktadır.
 10. Elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinde 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altında olan borçların tasfiyesi yapılacak.
 11. Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TL'nin altındaki bu alacaklar "değersiz alacak" kategorisine alınacak.
 12. Salgın hastalık döneminde 11.03.2020 tarihinden itibaren kesilen idari para cezalarının  tahsilinden vazgeçilecek.
 13. Salgın hastalık döneminde ödenen kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması
 14. İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli tutarın üzerinde olanlar için sözleşme bedelinin binde 5'i oranında yükleniciden tahsil edilen bedel iade edilmeyecek.
 15. Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilmesi sağlanacak.
 16. 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azatılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermaye oranlaması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak
 17. Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan ihracatçı firma temsilcilerine iki hususi damgalı (yeşil) pasaport verilecek.
 18. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilerek kara liste olarak adlandırılan listeye giren kişilerin ve kredi müşterilerinin, 01.07.2023 tarihine kadar borçlarını ödemeleri veya yapılandırmaları durumunda, kredi kuruluşlarınca olumsuz sicil kayıtları silinecek.

Yukarıda yer alan bazı düzenlemeler dışında gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren maddeler henüz mecliste tartışılmaya başlanılmamıştır. Torba yasaya vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, 7326 sayılı kanun ile yapılandırma taksitlerini aksayanlara yeni bir hak verilmesi, matrah artırımı, stok affı ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vergi mükellefleri için afların da çıkması beklenmektedir.

11.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)