KOBİLERE SAĞLANAN ALACAK SİGORTASI VE KOBİ DEĞER KREDİSİ

SİRKÜLER :2019/2

KOBİLERE SAĞLANAN ALACAK SİGORTASI VE KOBİ DEĞER KREDİSİ

Yıllık cirosu 25 milyon TL'na kadar olan KOBİ'lere yeni yılda sağlanan " Ticari Alacak Sigortası" ve " Kobi Değer Kredisi" ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur:

  1. Ticari Alacak Sigortası: Devlet destekli bu program ile satıcı konumundaki KOBİ firmasının Kobi den alım yapan alıcı firma arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçi satışından doğan alacakları ödenmeme riskine karşı teminat altına alınacaktır.

Halk Sigorta'nın yürüttüğü devlet destekli yurtiçi alacak sigortası için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Alacak Sigortası Havuzu kurulmuştur.

-Sisteme dahil edilecek Kobiler, Merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenmektedir. Azami 360 güne kadar olan alacaklar için teminat sağlanacaktır.

-Düzenlenen sigorta poliçesi çerçevesinde alıcı limit onayı alınmış alıcılara yapılan satışların bildirilmesi, Halk Sigorta tarafından tahakkuk ettirilen sigorta primleri ödenmiş alacaklar güvence altına alınmaktadır.

-Kobilerin, vadesi geçen alacakları Halk Sigortaya zamanında bildirilmesi halinde, firmaların tazminat talep hakkı doğmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre 30 gün sonra tazminat ödenebilecektir.

  1. KOBİ Değer Kredisi: İmalat ve ihracat yapan KOBİ'lere azami 1 milyon TL , diğer ticaret ve hizmet sektöründeki KOBİ'lere azami 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı programa katılan 13 banka ( Ziraat Bank, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Denizbank, ONB Finansbank, Şekerbank, TEB, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası) tarafından sağlanacaktır.

-Kobilere sağlanan bu kredilerde Kredi Garanti Fonu (KGF) 'nin halihazırda tahsis edilmiş, henüz kullanılmamış olan veya kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılması imkanı sağlanacaktır. Toplamı 20 milyar TL olan KOBİ Değer Kredisi, 6 ay anapara ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faiz oranı ile kullandırılacaktır.

  1. Yukarıdaki şartları sağlayan firmalar bu imkandan yararlanabilcekleri gibi bu tanıma uymayan firmaların da bu bilgileri alacaklı oldukları KOBİ firmalarına iletmesi halinde, alacaklarının ödenmesine de ilave imkan sağlanacağı hususu değerlendirilmelidir.

Bilgilerinize Sunulur.