İşverenler SGK dan e -Tebligat adreslerini en geç 31/12/2021 tarihine kadar aktive etmek zorundadırlar.

Bir şunu diyen bir yazı '@türkiye.gov.tr türkiye.gov.tr Site arama Size nasıl yardım edebilirim? MUSTAFA �12 Arama kutusuna şehir ismi sorgula girerek, doğrudanil ulaşabilirsiniz. Aranan Kelime sgk tebliga Tüm Sonuçlar (2) Sıralama Sık Kullanıma Göre e-Hizmetler(2) Kurum Portalları (0) Toplam 2 kayıt bulunmuştur. Ara Belediye Hizmetler 0) Kurumların Sunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK -Tebligat Başvurusu Û Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tebligat Hesap Doğrulama Û KurumAdında Adında Belediye Adında Ara (0) İçerikler Ãneriler' görseli olabilir
-SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerini kendisi tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapacaktır.
İşverenler elektronik tebligat adresi almak zorundadır.
-İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde (3.1.2022 tarihine kadar),
-1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
SGK e-Tebligat için e-Devlet üzerinden Başvuru Portalı açılmıştır.
Gerçek veya Tüzel Kişi İşverenler Başvuru için; https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu
Sgk 2021/38 sayılı E-Tebligat Uygulama ve Klavuzu Genelgesi için; https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19674
SGK E-Devlet Başvuru ekranı Uygulama Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=RrOb4EeJfSc
SGK e-Tebligat Başvuruları; Gerçek Kişi İşverenler ile Tüzel Kişi İşveren İmza Yetkilisinin e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden sadece bir dk. içinde Başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru adımları, Genelge-Portal ve İşlem adımları Videosu yukarıda paylaşılmıştır.