Girişimcinin Ön Muhasebe Kılavuzu

Girişimcinin Ön Muhasebe Kılavuzu

Ticaret hayatının dalgalı denizine atlayabilen cesur, üretken, yenilikçi kişilerin genelde ilk karşılaştıkları sorunlardan biri; şirketin ön muhasebesinin nasıl yönetileceğine dair fikirleri olmaması. İster yazılımcı olun ister tornacı ön muhasebenizi doğru biçimde yönetmeden şirketinizi ayakta tutmanız mümkün değil. Ön muhasebe hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için bu yazıda topladık.

Ön muhasebe kılavuzu

Ön muhasebe ne değildir?

Muhasebe ve ön muhasebe farklı şeylerdir!

Pek çok genç işletmeci, yasal zorunlulukları yerine getirmekle görevlendirilmiş muhasebeciyi, şirketin finansal yönetimini yapmaktan sorumlu kişi sanır. Muhasebeci yasal evrak işlerinden sorumludur, şirketin ön muhasebesinin ise şirket içinde tutulması gerekir. Genç işletmelerin çoğunda bundan sorumlu kişi, bizzat işletme sahibinin kendisidir.

Ön muhasebe nedir?

Bir şirketin finansal yönetiminin yapılmasını sağlayacak her türlü veri, ön muhasebenin konusudur. Ön muhasebe şirketin kendi içinde tutulur.

Ön muhasebe neleri içerir?

Faturalar: Satış ve alışlarınızı resmi olarak gerçekleştirmek için fatura kullanmak zorundasınız 

Cari hesaplar: Şirketinizin müşteri ve tedarikçi hesaplarının toplamı cari hesaplarınızdır. Cari hesap yönetimiyle alacak ve borç takibi yapabilirsiniz.  

Bankalar: Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paralar, ödenen çekler, yapılan veya gelen havalelerin bütünü de yine ön muhasebenin konusudur.

Çek/Senet: Ticari alışverişler her zaman nakit ödeme ile gerçekleştirilmez. Çek ve senet ticari hayatın sık kullanılan ödeme araçlarındandır ve ön muhasebede işlenmesi gerekir. Çekle ilgili blogumuzda geniş içeriğe ulaşabilirsiniz.  

Aylık Bordrolar: Personelin ücret hesaplaması da ön muhasebe dahilindedir. 

Stok takibi: Deponuzdaki mal sizin stoğunuzdur. Ürün alım satımı yapan firmalar ön muhasebelerinde stok takibi de yapmalıdır.

 Ön muhasebe tutmak için hangi araçlardan yararlanılabilir?

Ön muhasebe yapmanın tanımlanmış bir kuralı ve yöntemi bulunmamakla birlikte pek çok işletme ön muhasebe kayıtlarını defter ya da Excel tablolarında tutar.  

Şirket içinde muhasebeci bulunduran işletmeler, masaüstü bir muhasebe programından da faydalanabilir. İçeride uzman personeli olmayan işletmeler, ön muhasebelerini sağlıklı yapmakta güçlük çekebilirler.   

Ön muhasebe tutarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Harcama ve gider evrakının makbuzlarının kayıtlarını ön muhasebe programınıza işleyin

 • Kestiğiniz her faturanın bir kopyasını koçanda kalsın ve bir kopyasını klasörde saklayın

 • Yapılan sözleşmeleri, damga vergilerinin olup olmadığını da kontrol ederek ayrı bir dosyada takip edin

 • Şirketle ilgili önemli evrakları, imza sirküleri, ortakların kimlik bilgileri, vekaletler, Ticaret Sicil evrakları, kira kontratları, vergi dairesi yazışmaları ve sigorta poliçelerini ayrı bir klasörde tutun

 • Çalıştırılan, işe yeni alınan yada işten ayrılan kişilerin özlük bilgileri, sözleşmeleri, işten ayrılış evrakları ayrı takip edin

 • İthalat evraklarını da ayrı takip edin

 • Arşivleme önemli, ticaret Kanununa göre evraklar 10 yıl, vergi kanunlarına göre de 5 yıl saklanmak zorunda. Şirket resmi defterleri ve muhasebe evraklarının arşivi için sistem oluşturun

 • Resmi defterlerin takibi de önemli, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri vs.

 • Demirbaşların ve tedarikçi faturalarının fotokopisini dosyalayın

 • Çek, senet ya da banka havalesi ile yapılan ödemelerin makbuzlarını alın

 • Demirbaşların garanti belgelerini saklayın

 • Fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerini ve imzalarını kontrol edin

 • İrsaliye ile sipariş emrinizi ve faturalar ile irsaliyeleri karşılaştırın

 • Alış irsaliyelerinizi saklayın

 • Hizmet veya mal teslim alırken kontrol ederek, hatalı, kusurlu, eksik olanları tespit edin