Gençlere Destek Var

Gençlere Destek Var  

Açıkçası ekonomik vaatlerin vatandaş tarafından daha fazla önemsendiği bir dönemdeyiz. Siyasi partiler de ekonomik vaatlerini ve gençlere, kadınlara yönelik yapacakları icraatları seçim beyannamelerinde ayrıntılı açıklamaktalar. 

Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılması sağlanarak seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürüldü. Profesyonel orduya geçişle uyumlu olarak zorunlu askerlik süresi 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresi 15 aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Yükseköğretim kurumu sayımızı 207’ye çıkarıldı ve üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 800 bin öğrencimiz için genel af düzenlemesi ile eğitimine devam etmesi sağlandı. 

Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliği son buldu ve üniversite öğretim harçları kaldırıldı. Kredi verilen gençlerin sayısı 4 kat artarak, 401 bini burs, 1 milyon 189 bini kredi olmak üzere 1 milyon 590 bin genç bundan faydalandı. 589 yeni yurt yapılarak, yükseköğrenim öğrencilerimiz için yurt sayısı 190’dan 779’a, yatak kapasitesi ise 182 binden 629 bine yükseltildi ve yatak kapasitesi 3,3 katına çıkarıldı.

Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescilini yaptıran dernekler, 2002’de 125 iken 2017 sonu itibarıyla 670’e ulaştı.

Genç istihdamına büyük katkı

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan erkek ve her yaştan kadının istihdamını teşvik amacıyla gençlere ait sigorta primleri, belirli oranlarda 5 yıl boyunca karşılandı. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca 75 bin TL’lik kazanç istisnası getirildi. Genç girişimcilerin sermaye şirketlerine ilk defa vergi muafiyeti sağlandı. 2002-2018 yılları arasında İŞKUR Meslek Eğitim Kurslarına yaklaşık 2,3 milyon kişi katıldı.

Kursiyerlerin yüzde 65’ine ve iş başı eğitimine katılanların yüzde 75’ine istihdam imkânı sunuldu. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile yeni iş kuran gençlerimize 50 Bin TL Hibe, 100 Bin TL de 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi verildi.

            18 yaş altı bütün evlatlarımız devlet güvencesi altına alındı. Anne ya da babasının genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, 18 yaşından küçük çocuklara şartsız sağlık hizmeti verilmeye başlandı. 2016 yılında yapılan düzenleme ile lise ve dengi kurumlarda öğrenim görenlerin 20 yaşını, yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görenlerin ise 25 yaşını geçmemek kaydıyla, mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle primleri devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayarak, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlandı.

Destek devam edecek

- Eğitimin her kademesinde ve üniversitelerde gençlerimizin demokratik ve bilimsel eğitim zeminlerini daha da güçlendirecek, özgürlükleri geliştirmeye devam edilecek.

- Eğitimleri sürecinde belirlenecek objektif başarı kriterlerini sağlayan 10 bin lisans öğrencimiz, bin yüksek lisans öğrencimiz, 500 doktora öğrencimiz ve 100 doktora mezunu öğrencimizi yurtdışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek.

- Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırmak adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlerimize sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürleri azaltılacak.

- Gençlerimiz için “Kariyer Merkezleri” kurarak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına destek olunacak.

- “Türkiye Gençlik İstihdam Vizyon Belgesi” hazırlanacak. Ülkemizin insan kaynağı potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan çok yönlü ve detaylı bir yol haritası ile gerek kamu gerek özel sektör istihdam planlarını ve olanakları en detaylı şekilde belirlenecek, genç istihdamının artışına nitelikli katkı sunulacak.

Bu ve birçok eylem planı hazırlanmış durumda. Gerçekten gençlerimizin hayatın her alanında var olması, özgür ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yaratılması için AK Parti’nin büyük desteğinin sürecine inanıyoruz.