Gençler Dikkat! Girişimciye Prim Desteği Var 

Neredeyse tüm ülkelerin en önemli sorunlarından birini istihdam oluşturuyor.

İster gelişmiş batı ülkeleri, isterse gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler olsun, istihdam konusu hükümetlerin önündeki en büyük sınavdır diyebiliriz.

Özellikle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği istihdam artışına yönelik hedeflerin ülke ekonomisine katkısının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu anlamda ülkemizin önemli istihdam hedeflerinden biri de genç işsizliğinin azaltılmasıdır.  ülkemizin son yıllarda istihdam teşvikleri ile birlikte iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz.

Birçok dünya ülkesine göre genç nüfusa sahip ülkemiz, dinamik yapısını değerlendirmek zorundadır. Sadece gençlerin işveren nezdinde istihdam edilmesi değil, bu konuda genç zihinlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor.

Bu hususta mayıs ayında yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’la, daha önce vergi avantajı sağlanan genç girişimcilere 1 yıl süreli prim verileceği düzenlendi. 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlara 1 yıl süre sigorta prim desteği verilerek, yatırım maliyetlerinin azaltılması hedeflenmiştir.

 

Hangi gençler yararlanacak?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre genç girişimci kazanç faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlara 1 yıl süre sigorta prim desteği verilecektir.

1 Haziran 2018 tarihinden sonra ilk defa 4/1-b kapsamında “Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi” olarak sigortalı olan genç girişimcinin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.

Buna göre;

- Genç girişimci gelir vergisi istisnasından yararlanan,

- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ancak 29 yaşını aşmamış olan

- 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle ilk defa 4/1-b kapsamında sigortalı gençler yararlanılacaktır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak olmak üzere yararlanılacaktır.

 

SGK şartlarına dikkat

Genç girişimci prim teşvikinden yararlanma şartları SGK tarafından 2018-28 Sayılı SGK Genelgesiyle açıklanmıştır. SGK’nın sunduğu şartlar şöyle;

Genç girişimciye ait işe başlamanın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olası gerekir. Kanuni süresi bildirilmiş olmasına rağmen SGK’ya sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle işlem yapılacaktır.

Genç girişimcinin kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekir. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması şarttır.

Teşvikten yararlanmak isteyen sigortalıların gelir vergisi istisnasından yararlandığına dair belgeyi bağlı bulundukları SGK’ya vermeleri gerekir.

Adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesi faaliyet yapılıyorsa sadece bir ortak teşvikten yararlanacak, teşvik kapsamında seçilecek ortak en genç olan ortak olacaktır. Prim teşvikinden faydalanılabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı şartları sağlaması gerekir. Ortaklardan herhangi biri teşvik şartını sağlamıyorsa, diğer ortaklar da yararlanmayacaktır.