ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 3)

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenen faturalar, vergiler dahil 5 bin TL nin üzerindeyse e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturalar, vergiler dahil 30 bin TL nin üzerindeyse e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda.

Faaliyetine devam eden serbest meslek erbabı 1 Haziran’a kadar e-serbest meslek makbuzuna geçmek zorunda...

2018 cirosu 10 milyon TL yi aşanlar 01.01.2020 de e-defter, e-faturaya ve e-arşiv faturaya geçecek. 2018 cirosu 5 milyon TL yi aşanlar 01.07.2020 de e-faturaya ve e-arşiv faturaya 01.01.2021 tarihinde e-deftere geçecekler. (VUK 509 Nolu Tebliğ Sanrası)

Hayırlı olsun, 5000 tl üzeri faturaların e arşiv sisteminde uygulanabilirliği zor olacak gibi. Bu kapsamda hemen hemen tüm mükellefler e arşiv kapsamına dahil olmak durumunda kalacak. Tutar çok düşük, portalın kullanım zorlukları ve fatura içerikleri düşünülünce bu durum bütün firmaları otomatik olarak e arşiv fatura uygulamasına geçirmemizi gerektiriyor.2020 sonuda tüm işlemler platforma taşınıyor (defter beyan ilk örnek) yazılım hazırlandı yakında e defterde Ba bs de tarih oluyor geç kalmış bir atraksiyon ama iyi olmuş...