e-defter e-fatura e-arşiv değişiklikleri yayınlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No 509 (e-Fatura/ e-Arşiv Fatura) Yayınlandı..

Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin kapsamın genişletilmesi, yeni e-Belgelerin uygulamaya konulması, e-tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına ve iş yeri nakillerinde uygulanacak vergi dairesi işlemleri hakkında genel Tebliğiler Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Resim