PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Mali Müşavirler İşletmelere Nasıl Katkı Sağlar?

...» Mali Müşavir Nedir ve Ne İş Yapar?

...» 🚨 Kırık Cam Teorisi: Alışkanlıklar Nasıl Dönüştürülür?

...» 2023-39 / Gelir Vergisi Kanunu'na İlişkin Güncel Özelgeler

...» Şirketinizin fotoğrafına bakıyor musunuz?

...» Kira Gelirimi Nasıl Beyan Ederim?

...» Vergi Affı Yasası Yürürlüğe Girdi

...» 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artırımı HK Yasa Madde 5/9-A Hükmüne

...» 15 Yıl ve 3600 Günden Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Mi Kullanılabilecek

...» TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamında Olan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

...» 7326 Sayılı Yasa Kapsamında: Kesinleşmiş Alacaklar - Kesinleşmemiş ve Dava Aşamasında Bulunan Alacak

...» 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dai

...» Vergi Affı

...» New Tax Amnesty Legislation will Enter into Force

...» Tüzel Kişilerin Aktiflerinde Yer Alan ve Kiraya Verilen Taşınmaz Satışlarının Kurumlar Vergisi ve Ka

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları