"Dış Güçler" Nedir?

"Dış Güçler" Nedir?

                 Yaygın inanışa ve kanaatlere göre Dış Güçlerin ABD, AB ve Avrupa ülkeleri olduğu anlaşılmaktadır. Aslında Türkiye dışında kalan tüm ülkeler Rusya, İran; Çin de dahil olmak üzere hepsi dış güçtür. Ülkeler kendi vatandaşlarının menfaatleri peşinden koşarlar.

Dış Güçler Türkiye'yi Zor Duruma mı Düşürmektedir?-

             Türkiye, Suriye, Irak ve Afgan göçmenleri barındırmakta ve resmi ağızlara göre 45 milyar USD para harcanmıştır. Türkiye bu göçmenlerin Avrupa’ya akın etmelerinin önlemektedir. Türk Ekonomisi zor duruma düştüğünde göçmenlere yardımı kesecek ya da azaltacak ve Türkiye’deki göçmenler Avrupa’ya akın etmek üzere yola çıkacaktır. Bu Avrupa için kabul edilemez bir olgudur. Türkiye’ye dış borç verenler, bankaların sendikasyonlarını yenileyenler Amerikalı ve Avrupalı yatırımcılardır. Yabancı yatırımcılar alacaklarını tahsil edebilmek için borç verdikleri ülkenin zor duruma düşmesini istemezler. Türkiye Ekonomisi'nin zor duruma düşmesi "dış güçlerin" ABD, AB ve Avrupa ülkelerinin işine gelmemelidir ve gelemez. Dış güçlerin bizleri güç duruma düşürmeleri kendi menfaatleri ile çelişir ve kendileri zarar görür.

Hatalarımız ;

1) ABD'li papazı haklı gerekçelerle tutuklayıp sonra da ABD'nin baskısı ile ülkesine göndermemiz,

 2) Merkez Bankasının politika faizini zamanında yükseltmeyip piyasa baskısı ile gecikmeli olarak karar almamız,

             Yaptığımız hatalardan vazgeçersek Ülkemize karşı yapılan spekülatif ataklar bitecektir. Yapılması gereken ise, Evrensel Adalet ve Hukukun acilen tesisidir. İşte o zaman bizlerin itibarı da en yüksek seviyelere gelecektir.