Devlet Destekleri Devam Ediyor, KOSGEB Kredi Faiz Desteği...

Devlet Destekleri Devam Ediyor, KOSGEB Kredi Faiz Desteği...

Devletimiz her zaman yatırımcıyı belirli oranlarda desteklemiştir ama bu yıl hem dünya genelinde hem de ülkemizde ekonomik dalgalanmaların olması nedeniyle her gün yeni bir destek açıklanıyor. İnşallah bu desteklerin ekonomide karşılığını bulması dileğiyle diyelim.

KOSGEB’in, küçük ve orta ölçekli işletmeler için; üretimi arttırmaları, istihdam yaratılması, ihracata yönlendirilmesi, rekabet gücünü arttırma gibi çeşitli sebeplerle birçok alanda destekleri olmuştur. Bu desteklerden biri olan Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteğinden KOSGEB İcra Komitesinin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 nolu kararı ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin, yerli ve yeni makine teçhizat alımları için 2018 yılında da yararlanması kararlaştırılmıştır. Bu destek ile ilgili temel hususları aşağıda açıklayalım;

Yararlanma Koşulları   : KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB

Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmeler

Destek konusu                 : Yerli ve yeni makine techizat alımları için Kredi Faiz Desteği

Destek üst sınırı               : İşletme başına 300.000 TL’ye kadar faiz / kar payı bedeli KOSGEB tarafından karşılanacak

Kredilerin Vadesi            : İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli

Faiz oranı                           : Sıfır (0) Faizli

İşletmeler bu destek için KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasından kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir. 04.06.2018 Tarihinde başvurular başlamış olup KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı 03.09.2018 tarihine kadar verip bu destek programı için ayrılan 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde değerlendirme kriterlerine göre oluşan puan sıralaması oluşturacaktır. İşletmeler KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır. Kredi kullandırma banka tarafından yapılacak olup, kredi tutarı tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine ve Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü banka tarafından yapılacaktır. Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından 2016 yılında yararlanan işletmeler, bu destekten yararlanamayacaktır.

Sonuç olarak, bu destekten yararlanmak isteyen işletmelerin 04 Haziran -01 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapmalarına, destekten yararlanabilmek için yeni makine-teçhizat alımı ve yerli ürün almalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.