BU BİR BAŞLANGIÇ

Bugün TBMM ne sevk edilen Katma Değer Vergisi iie Bazı Kanun ve KHK larda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı nın ile SMMM lere sınırlı da olsa Katma Değer Vergisi iade raporu düzenleme yetkisi getiriliyor.

 Tasarının 19 .  maddesi ile yüce meclise sevk edilen ve değişiklik olmadan meclisten kabul edilerek geçmesi halin de , meslek yasamız için de önemli bir yenilik ve değişiklik getirilmiş olacak.

Öncelikle bu düzenlemede  başta Sn. Maliye Bakanımız olmak üzere , emeği geçen , düşünen, destekleyen herkese teşekkürlerimi arz ve rica ederim.

Gerçekten yıllardan beri KDV iade işlemlerinin hazırlanışın da  her aşamada çalışan, bilgi sahibi olan, hatta raporunu dahi hazırlama kapasitesi olduğu halde, yetkisi olmadığı için RAPOR YAZAMAYAN  meslek mensuplarına bir hakkın teslimi olarak görüyorum.

Bu bir başlangıç

İyi değerlendirelim ki ileride daha ilaveler de olsun.

Tabi bu yetkiye itiraz edenler şimdiden iptal davası açmak için hazırlıklara başlayacaklardır.

Bizim işimiz, sadece biz yaparız, uzmanlık işi vb  sebepler ortaya süreceklerdir.

Ama cin şişeden çıktı.

İnşallah devamı da gelecektir.

SMMM lerin bu işe biraz daha hazırlıklı olması için , odalara da   görev düşmektedir.

İleri sürülen tez leri çürütmek için çalışmalara başlamaları lazım.

KDV iadesi konusun da gerek raporlama ,  gerek se tanınacak iade konularına istinaden,

  • İhtisas kursları
  • Belgelendirme

Gibi çalışma hazırlıklarına başlamaları nı tavsiye ederim.

Ne diyelim hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçenlere bir kez daha teşekkürleri arz ederim

Saygılarımla,