Yeni Yatırım Teşvik Düzenlemeleri (1)

Yeni Yatırım Teşvik Düzenlemeleri (1)

Yeni Yatırım Teşvik Düzenlemeleri (1) 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Bu Kararda özellikle indirimli gelir/kurumlar vergisi oranı (vergi indirimi) teşvikine ilişkin düzenleme dikkat çekiyor. Yatırım teşvik mevzuatı şimdi d…

SGK Genelgesi 2020/35 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – Kısa Çalışmanın Sona Ermesi

SGK Genelgesi 2020/35 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – Kısa Çalışmanın Sona Ermesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.10073996 Tarih: 27/08/2020 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği GENE…

Normale Dönüşe Prim Desteği

Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde şu ana kadar yapılan bütün ödemeler 1 Ağustos 2020 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir. Yapılan ödemelerin büyük çoğunluğu; işçi, işveren ve devletten kesilen primler ile oluşturulan işsizlik fonundan yapılmıştır. P…

Normalleşen İşverene İşçi Başına 868 TL Destek

Covid-19 pandemi sürecinde iş yerinde kısa çalışma uygulamasına giden ve işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan iş yerlerine normalleşme desteği sağlanacak. Faaliyetlerine yeniden başlayan işverenlere, işçi başına aylık 868 liraya kadar destek verilecek. Destek üç ay boyunca devam edecek. Mini istihdam paketi TBMM Genel Kurulu’nda …

Mükellefler zor Durumda Vergi barışı şart…

Mükellefler zor Durumda Vergi barışı şart…

MÜKELLEFLER ZOR DURUMDA… Vergi barışı ya da yapılandırma düzenlemelerinin yapılmadığı 2019 ve 2020 yılları, yapılandırma düzenlemeleri çıkartılan yıllardan çok daha kötü geçmiş ve geçmektedir. 2019 yılında daha da ağırlaşan yaşam koşulları ve iş yapma zorlukları, 2020 yılı mart ayında patlayan Covid-19 nedeni ile zirve yapmış durumdadır. …

Borçlar Yapılandırılıyor,

Borçlar Yapılandırılıyor,

Borçlar Yapılandırılıyor, Özel Güvenlik ve Orman Muhafaza Memurlarına Fiili Hizmet Zammı, Sağlıkçılara Kadro, Emeklilere Tatil… Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelere ilişkin teklifler Meclis'te. Gözler alınacak kararlara çevrildi. Borçlar yapılandırılıyor, özel güvenlik ve orman muhafaza memurlarına fiili hizmet zammı, sağlık…

Esnek Çalışma ile Birlikte İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatı Alamayacak

Esnek Çalışma ile Birlikte İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatı Alamayacak Gençlerin ve 50 yaş üstündekilerin kolay istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla üç düzenleme yapılıyor. Ayda on günden az çalışan gençler için sigorta primi ödeme zorunluluğu kaldırılacak. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik edilecek. 25 yaş altı…

Asgari Geçim İndiriminden Prim Kesilmez

Asgari Geçim İndiriminden Prim Kesilmez Genel olarak kanunda sayılan bazı istisnalar haricinde bütün kazançlar prime tabi tutulmaktadır. Bazı kazançlar ise kısmen veya tamamen sigorta primine tabi tutulmamaktadır. Altının son yıllarda gittikçe rağbet edilen bir yatırım aracı hâline gelmesinin de etkisiyle çok sayıda okuyucumuz çalışanlara d…

Hizmet erbabının iş yerine gidiş-gelişi

Hizmet Erbabının İş Yerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Uygulaması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27 Mayıs 2020 gün ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 311’in üçüncü bölümünde “İşverenlerce Hizmet Erbabının İş Yerine Gidip Gel…

Bir personelin bir işverene yıllık maliyeti nedir? İşletmede vergi kalkanında hangi avantajlar vardır

Son zamanlarda tarafıma yönlendirilen ve bulunduğum heryerde hemen hemen herkesin ortak konusu olan mesele bir personelin işverene tam olarak maliyetinin ne olduğu, gelir ve kurumlar vergisi yönünden nasıl bir bütçe yapılması gerektiği ve bu maliyetlerin nasıl azaltılabileceği ile alakalı oluyor. İşletmelerimizin en büyük eksiklerinden birisinin i…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi