Ba-Bs Formlarının Sanal Ortamda GİB Tarafından Otomatik Oluşturulması ve e-Fatura Belge İptal, İhbar/İtiraz Taleplerinin GİB Sistemine Bildirilmesi – Serdar KARAKUŞ

ÖZET; Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken Ba-Bs Formlarına e-Belgelerin dahil edilmemesi ve buna bağlı olarak, “e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların GİB’ Bildirilme” uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile örnek uygulamalar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. E-FATURA/E-ARŞİV İPTAL,…

Devamını Oku

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında GİB Duyurusu

 a 7326 Sayılı Kanun Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Bilindiği üzere; 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmış, Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, ma…

Devamını Oku

Matrah Artırımı ve Yeni Borç Yapılandırması Torbaya Giriyor

Matrah Artırımı ve Yeni Borç Yapılandırması Torbaya Giriyor

Reel sektörün geçen yıl Ekim ayından bu yana talep ettiği matrah ve vergi artırımı, kasa -ortaklar cari hesap düzeltmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler nihayet yasalaşıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar tamamlandı, son şekli verildi. Konu ile ilgili Yasa Teklifinin kısa …

Devamını Oku

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARI

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARI 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;   Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük…

Devamını Oku

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Gider Pusulası Düzenlenmesi Sorunu

Zülfü Yalçın Avukat Öğretim Görevlisi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi zulfuylcn@gmail.com   Vergi sistemimizle ilgili temel düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda[1] yer almaktadır. Bu Kanun’a göre vergi kanunları, lafzı ve ruhu ile hüküm ifade etmektedir. Türk vergi sis…

Devamını Oku

Tahsil Edilemeyen Küçük Alacakları Gider Yazma Konusu (Pratik Uygulama)

Yunus Doğru Yeminli Mali Müşavir dogruy@hotmail.com   “ Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;Bilançolarda bakiye olarak devam eden ve tahsil edilemeyen küçük alacaklar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323 maddesinde ki düzenleme dahilinde gider yazılabilir. Söz konusu maddede; …

Devamını Oku

"e-arşiv fatura ve e-smm iptal, ihtar/itirazların GİB'e bildirimine ilişkin kılavuz yayımlandı"

Türk Ticaret Kanunun 18/3 düzenlemesine göre tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarların veya ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mükellefle…

Devamını Oku

Kısa Çalışma Sonrası Ne Olacak?

Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini belirtti. En son verilere göre şubat ayında 1.3 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Peki kısa çalışma ödeneğinden sonra işçi ve işvere…

Devamını Oku

işletmeniz başarılımı ? Mali tablolarınız uygunmudur.?

İşletmelerin faaliyetlerini değerlendirmek için tek gösterge mali tablolardır. Bilanço; işletmenin başarılı olup olmadığını, belirlenen hedeflere uyumlu çalışılıp çalışılmadığını, günün ekonomik koşullarına ve düzenleyici kurum ve kuruluşlarca yapılmış düzenlemelere uyum gösterip göstermediğini ölçmek ve değerlendirmek için en önemli araçtır. Günüm…

Devamını Oku

Vergi incelemesinde Riskleriniz nelerdir?

Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde RİSK ANALİZ MERKEZİ oluşturulmuş olup, oluşturulan RAM       tarafından uygulanan program sayesinde riskli mükellefler ve riskli iller tespit edilmektedir. VDK, vergide kayıp kaçağın ve kayıt dışılığın önüne geçmek için önemli çalışmalar yaparak, Türkiye’ nin risk harit…

Devamını Oku