Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştu. Özet : Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması uygulamasına 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Turizm payı; aşağ…

Devamını Oku

Avukatların Gösterebileceği İndirimler

Avukatların Gösterebileceği İndirimler

Avukatların Gösterebileceği İndirimler Avukatın serbest meslek kazanç defterinde ve gelir vergisi beyannamesinde neleri indirim konusu yapılabilir? Serbest meslek kazançları, 193 sayılı GVK’nun 65. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Serbest meslek kazancı, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlardır. Serbest meslek faaliyeti …

Devamını Oku

İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz

İstirahatli Sigortalılığı Sona Eren İş Göremezlik ÖZET: Sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün nedenleri ile gün ve …

Devamını Oku

Kısmi Süreli Çalışanlar, Eksik Günlere Ait GSS Primlerini Ödemek Zorundadır

Kısmi Süreli Çalışma Eksik Gün ÖZET : 5510 sayılı kanunun 4/1/a bendi kapsamında sigortalı  olup, 06- Kısmi istihdam, 07- Puantaj, 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma eksik gün kodu ile bildirilen , 5510 sayılı Kanunun ek- 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çal…

Devamını Oku

Ortağın Şirkete Borç Para Vermesi, Hangi Hallerde Kayıtdışı Satış Kabul Edilir?

Ortağın Şirkete Borç Para Vermesi, Hangi Hallerde Kayıtdışı Satış Kabul Edilir?Olay    : 1-Şirketin kısa veya uzun vadeli ortaya çıkan nakit ihtiyacı için gerçek kişi ortağının şahsi paralarından döviz veya TL cinsinden yıl içinde bir defa veya devamlı borç para alınmaktadır, 2- Şirketin aldığı bu borçlar karşılığında gerçek kişi o…

Devamını Oku

Danıştay’dan Vergi Mükellefleri’ni Sevindiren, Maliye’yi Üzen Karar

Danıştay’dan Vergi Mükellefleri’ni Sevindiren, Maliye’yi Üzen Karar Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, uzun yıllardır Maliye ile vergi mükellefleri arasında kangren haline gelen ihtilaflı bir konuyu daha çözüme kavuşturdu, son noktayı koydu. Kurul tarafından verilen 8 Şubat 2019 tarihli ve E.2013/3, K.2019/1 sayılı Kara…

Devamını Oku

Limited Şirket Ortakları Adına Ödeme Emri Tebliği

Eş Zamanlı Limited Şirket Ortakları Adına Ödeme Emri Tebliği Uygulamada vergi daireleri eş zamanlı olarak hem şirketten ve hem de ortaklarından aynı kökten doğan borcu talep etmektedirler. Bu amaçla da aynı anda limited şirketin üç ortağına ödeme emri tebliğ etmektedirler. Bu durum açıkça bir uygulama hatası veya ödeme emrinin tebliği mükellefi…

Devamını Oku

1 Ağustos Sabahı Yurtdışı Borçlanma Zamlı Başlıyor!

1 Ağustos Sabahı Yurtdışı Borçlanma Zamlı Başlıyor! 19.07.2019 30836 sayılı mükerrer sayıda GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 8 inci ila 13 üncü maddeleri yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer denilmiştir. BAŞVURU…

Devamını Oku

Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır. 15/07/2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı “TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetle…

Devamını Oku

Kimler Ar-Ge indiriminden yararlanabilir ve indirim oranı nedir?

Ar-Ge İndirimi Nasıl Hesaplanır Giriş: 5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge, tasarım  yenilik harcamalarının % 100’ü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.Ar-ge harcamaları konusunda personel harcamaları v…

Devamını Oku