MÜKELLEFLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MÜKELLEFLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Alış ve satış faturaları düzgün takip edilmeli ve ofise eksiksiz teslim edilmelidir, özellikle ay içerisinde parça parça da olsa bir firmadan alış veya bir firmaya satış toplamı 5000 TL’yi geçen faturalar BA-BS formu ile gelir idaresine bildirilmekte eksik bildirim veya düzelt…

Vergi Yapılandırması Yasalaştı, Mükellefler Ne Yapmalı?

Vergi Yapılandırması Yasalaştı, Mükellefler Ne Yapmalı? Milyonların beklediği vergi yapılandırması kanunlaştı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.…

Meclis'te Kabul Edilen Torba Yasa'da Kim İçin, Ne Var?

İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı. 500 milyar TL civarındaki kamu alacağının yeniden yapılandırılması boyutuyla geniş kesimleri ilgilendiren torba kanun Mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde 5 puan indirim yetkisi veren hüküm torba kanundan çıkarıldı. İlgili maddenin, borsada halk…

Yapılandırma İçin Başvurular Başlıyor

Yapılandırma İçin Başvurular Başlıyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi, prim ve diğer borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması ile borçlar için yapılandırma süreci başlayacak. Peşin ödeme avantajından yararlanmak için Sosy…

ey ahde vefadan uzak insan!

ey vefasız!... ey ahde vefadan uzak insan! Sana değer vermiş, sana yollar açmış insana,sana değil bir kelime, onlarca-yüzlerce kelimeler öğretmiş olan insana, her şeyin ötesinde sana değeri ölçülmeyecek iyilikler sunmuş insana,vefasızlık etmeyeceksin…Nankörlük etmeyeceksin!Menfaatlerin var olduğu zamanlarda uysal, minnetkar, itaatkar …

Torba yasa teklifinde neler var?

Torba yasa teklifinde neler var? İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile çalışma hayatına yeni düzenlemeler getiriliyor. Teklif, Pandeminin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor ve uygulama süreleri uzatma yetkisi veriyor. 20 Ekim 2020 Türkiye Büyük Millet Mec…

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği Halen mevcut 14 ayrı teşvik ve destek uygulamasına, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir destek daha ilave edildi. Diğer teşviklere göre daha cazip olan bu destekle, özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılarak normalleşme sürecine uyum sağlaması amaçlanıyor. Özel …

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı iki…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi