İşletme Kurmanın Bilinci

İşletme Kurmanın Bilinci

İşletme Kurmanın Bilinci Giriş: Ülkemiz ekonomisini ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulardan biri, küçük sermaye ile iş hayatına atılan işletmelerin, kuruluş aşamasında ve sonraki birkaç yılda, bilgi birikimi ve sermaye yetersizliği nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerdir. …

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME TÜRÜ VERİLME SÜRESİ SON ÖDEME GÜNÜ Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi Nisan ayı sonu Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi 1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Tem…

Şirket yöneticilerine yeni çıkan mevzuatlar hakkında bilgilendirme

1- 2016 Yılı Bağımsız Denetimi İçin Yıl Sonuna Kadar Bağımsız Denetçinizi Seçmeyi Unutmayın! Bilindiği üzere 19.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağımsız denetimin kapsamı genişletilmiştir. Denetime ilişkin AB direktif…

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ “KİRA TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA POSTA İDARESİ VASITASIYLA YAPILMAMASI HALİNDE “ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI “KESİLMESİ ANAYASAYA UYGUN”

SİRKÜLER NO : 2016-10 SİRKÜLER TARİHİ : 18/10/2016 SİRKÜLER DÖNEMİ : 2016/10 SİRKÜLER KONUSU; Kira Ödemelerini Bankalardan Yapmayanlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecek ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ “KİRA TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA POSTA İDARESİ VASITASIYLA YAPILMAMASI HALİNDE “ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI “KESİ…

Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler(1)

Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler(1)

Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler(1) Tarih: 18.10.2016 2016 yılı Türkiye için epey zorlu bir yıl oldu. Olumsuzlukları uzun uzun saymaya lüzum yok. Ancak en son 15 Temmuz kalkışmasından sonra iki kredi derecelendirme kurumunun olumsuz notları, ülkeyi geren, ekonomide olumsuz etkileri artıran bir etmen olmuştur. …

DİKKAT ! Maliye tek tek çağırıyor !

DİKKAT ! Maliye tek tek çağırıyor !

DİKKAT ! Maliye tek tek çağırıyor !Maliye, konut kredileri ile tapudaki satış bedellerini karşılaştırıp konut alınıp satılan konutların değerinin altında gösterenleri tespit ediyor. Bu tespitler sonucu Maliye, konut alırken değerini düşük gösterip daha az tapu harcı ödeyenden de, satarken düşük gösterip daha az vergi ödeyenden de bunun nedenini iza…

Noterde Nüsha Başı Ücrete Son

Damgadan para kazanan Noter'lerde artık nüsha başı ücret devri sona erdi. Kağıdın kaç kopyası olursa olsun ücret tek olacak. Maliye Bakanlığının harçlar konusundaki değişikliklerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva …

Matrah Artırımı Uygulaması

6736 sayılı kanunla getirilen o kadar çok ve önemli hüküm var ki, bu hükümlerden her biri birkaç yazı konusu olabilecek durumdadır. Biz bu konuyu iki yazıda özetlemeye çalışacağız. İlk bölümde gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin özet bilgileri derlemeye çalışacağız. Kalan kısımları ise gelecek yazımızda aktaracağız. AVANTAJI …

Prim Borçlarının Yapılandırılması

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihl…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi