Yeni Vergi ve Yeni Bir Beyanname İle; Mali Müşavirlere De Ek Bir Yük Geldi!

Yeni Vergi ve Yeni Bir Beyanname İle; Mali Müşavirlere De Ek Bir Yük Geldi!

Bu başlığın birincisini 02 Kasım 2019 tarihinde Turizm Payı Beyanı çıktığı gün yazımda kullanmıştım. Bugün yeni vergiler ve 2 adet yeni beyanname daha eklendi. 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete de yayınlandı. Bu yazı özell…

Devamını Oku

NEDİR BU E-ARŞİV FATURA?

Bu Konu Tüm Mükellefleri İlgilendiriyor! 509 Sıra No’lu Vuk Genel Tebliğ E-Arşiv Fatura Hakkında Özet Bilgiler     http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetsolmaz/003/ Ahmet Solmaz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ahmet.solmaz@ismmmo.org.tr 1) E-Arşiv fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler tarafından, 2) E-Fatur…

Devamını Oku

Yeni Vergi Düzenlemesinin 31 Maddesi Komisyonda Kabul Edildi

Yeni Vergi Düzenlemesinin 31 Maddesi Komisyonda Kabul Edildi

"Dijital Hizmet Vergisi" ve "Konaklama Vergisi" adı altında yeni vergiler ihdas ediliyor. Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira; 2 ve bir yıldızlı oteller, pans…

Devamını Oku

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak…

Devamını Oku

Gayrimenkul Satış Bedelinin Gerçek Değerinin Altında Gösterilmesini Engelleyecek Yasal Düzenleme Getiriliyor

1.GİRİŞ Ak Parti Milletvekilleri tarafından hazırlanarak 24.10.219 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” önemli vergi düzenlemelerini içeriyor. Gayrimenkullerin gerçek değerinin alt…

Devamını Oku

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Kapsam

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Kapsam

1 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 3 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Sirkülerimizde mezkûr Tebliğ düzenlemesi ile e-Defter uygulamasında yapılan değişiklikler özetlenerek açıklama konusu yapılmıştır. …

Devamını Oku

E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-SMM, E-İRSALİYE, E-GİDER PUSULASI VE DİĞER BELGELER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ

E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-SMM, E-İRSALİYE, E-GİDER PUSULASI VE DİĞER BELGELER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ    E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİ * 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu …

Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 3)

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenen faturalar, vergiler dahil 5 bin TL nin üzerindeyse e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturalar, vergiler dahil 30 bin TL nin üzerindeyse e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda. Faaliyetine devam eden s…

Devamını Oku

e-defter e-fatura e-arşiv değişiklikleri yayınlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No 509 (e-Fatura/ e-Arşiv Fatura) Yayınlandı.. Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin kapsamın genişletilmesi, yeni e-Belgelerin uygulamaya konulması, e-tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına ve iş yeri nakillerinde uygulanacak vergi dairesi işlemleri hakkında genel Tebliğiler Resmi Gazetede yayı…

Devamını Oku

EDEFTER YÜKLEME TARİHLERİNDE FAYADALI BİR DEĞİŞİKLİK!

Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine…

Devamını Oku