Hiç Vergi Ödemeden Yurt Dışından Para Getirmek ve Varlıkları Şirkete Koymak Mümkün Müdür?

Hiç Vergi Ödemeden Yurt Dışından Para Getirmek ve Varlıkları Şirkete Koymak Mümkün Müdür? 7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve uygulama başladı. Özellikle yurt dışından varlık getirecekler ile yurt içinde varlıklarını işletmelerine koyacaklar için istisnai ve gözden kaçırılmaması gereken önemli bir düzenleme kanunda yer almaktadır. Düzen...

Stok affı kaçmaz…

Stok affı kaçmaz…  7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 6'ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumla...

Gençlere Destek Var

Gençlere Destek Var   Açıkçası ekonomik vaatlerin vatandaş tarafından daha fazla önemsendiği bir dönemdeyiz. Siyasi partiler de ekonomik vaatlerini ve gençlere, kadınlara yönelik yapacakları icraatları seçim beyannamelerinde ayrıntılı açıklamaktalar.  Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılması sağlanarak seçilme ...

İmar Barışı İle İlgili Tüm Merak Edilenler

İmar Barışı İle İlgili Tüm Merak Edilenler Yapı Kayıt Belgesi hangi tarihten önce yapılmış yapılar için verilir? Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı Kayıt belgesi için başvuru tarihleri nedir? Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı ...

Devlet Destekleri Devam Ediyor, KOSGEB Kredi Faiz Desteği...

Devlet Destekleri Devam Ediyor, KOSGEB Kredi Faiz Desteği... Devletimiz her zaman yatırımcıyı belirli oranlarda desteklemiştir ama bu yıl hem dünya genelinde hem de ülkemizde ekonomik dalgalanmaların olması nedeniyle her gün yeni bir destek açıklanıyor. İnşallah bu desteklerin ekonomide karşılığını bulması dileğiyle diyelim. KOSGEB’...

Zorunlu Otomatik Katılım (BES) Sistemi Tabana Yayılıyor

Zorunlu Otomatik Katılım (BES) Sistemi Tabana Yayılıyor Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklil...

Ortak Cari Hesabı – Vergi Affı

Bir şirket sahibi düşünün, yıllarca kar dağıtımı yapmamış, aynı zamanda maaş da almamış ama kendisinin ve ailesinin hayatını idame ettirmiş. Bu husus, özellikle aile şirketlerinde kronik hale gelmiş bir alışkanlık olan, kar dağıtımı yapmadan şirketten para çekmek ve bu çekilen parayı da ya ortaklar cari hesabına ya da feyk muhtelif, mesela veri...

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı, Trafik Pa...

Matrah Artırımı Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi

Matrah Artırımı Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Son 15 yılda, 5. kez matrah artırımına imkan veren vergi barışı düzenlemesi yapılmıştır. Vergi inc...