Mali Müşavir Seçimi Nasıl Olmalı?

Mali Müşavir Seçimi Nasıl Olmalı? Şirketinizin kuruluş aşamasında veya daha sonraki dönemlerde çalışmayı düşündüğünüz Mali Müşaviri seçerken nelere dikkat etmelisiniz? İlk görüşmede sizin üzerinizde bıraktığı izlenim çok önemli bilgi, deneyim, konuya hakimiyet, yanında samimiyet de oldukça önemli . Bizi bir çok meslek grubundan ayıran farklar…

Ba-Bs Formlarının Sanal Ortamda GİB Tarafından Otomatik Oluşturulması ve e-Fatura Belge İptal, İhbar/İtiraz Taleplerinin GİB Sistemine Bildirilmesi – Serdar KARAKUŞ

ÖZET; Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken Ba-Bs Formlarına e-Belgelerin dahil edilmemesi ve buna bağlı olarak, “e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların GİB’ Bildirilme” uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile örnek uygulamalar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. E-FATURA/E-ARŞİV İPTAL,…

Matrah Artırımı ve Yeni Borç Yapılandırması Torbaya Giriyor

Matrah Artırımı ve Yeni Borç Yapılandırması Torbaya Giriyor

Reel sektörün geçen yıl Ekim ayından bu yana talep ettiği matrah ve vergi artırımı, kasa -ortaklar cari hesap düzeltmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler nihayet yasalaşıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar tamamlandı, son şekli verildi. Konu ile ilgili Yasa Teklifinin kısa …

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARI

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARI 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işle…

"e-arşiv fatura ve e-smm iptal, ihtar/itirazların GİB'e bildirimine ilişkin kılavuz yayımlandı"

Türk Ticaret Kanunun 18/3 düzenlemesine göre tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarların veya ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mükellefle…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi