10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk /

10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk /

Bir süre önce TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile çalışma hayatında yeni bir dönem başlayacak. Bugünkü yazımızda 10 soruda İş Mahkemeleri'nde yeni dönemi ve yapılan değişiklikleri açıklayalım istedik. İşte İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk’ta bizleri bekleyen yenilikler; 1- Arabuluculuk ...

teşvikli yatırım tutarının belirlenmesi, katkı sağlanmayacak yatırım tutarlarının ayrıştırılması, yatırıma katkı tutarının yatırıma katkı oranı yardımı ile bulunması, yatırımdan elde edilen kazancın belirlenmesi, bu tutarın safi kur

               NOT:............................................................................................................................................. 3 I-İNDİRİMLİ VERGİ NEDİR?............................................................................................

SGK İLİŞİK KESME İÇ YAZIŞMALARI İŞLEM YÖNERGESİ BÖLÜM -1-

SGK İLİŞİK KESME   İÇ YAZIŞMALARI İŞLEM YÖNERGESİ   BÖLÜM -1-   4) İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI 4.1- İhale konusu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasları İhale konusu iş...

İNŞAATLARDA PROJE GELİŞTİRME AŞAMASINDA MALİYET KONTROLÜ

PROJE GELİŞTİRME AŞAMASINDA MALİYET KONTROLÜ 1. Projelendirmede gereksiz malzeme kullanımı ve detaylar, işin başında yapılan gereksiz maliyet artışıdır. Bu nedenle özellikle götürü bedelli işlerde sözleşme ve şartname gereklerinden fazla malzeme ve işçilik kullanılmasına neden olacak sistem ve detaylardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 2. İşe başlama...

Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.

Müteahhit firma tarafından, inşaatlar devam ederken, kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden kendi payına isabet eden konut, işyeri gibi bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışının gerçekleştirildiği durumda, müteahhit firmanın yapmış olduğu satışlara ilişkin olarak arsa sahibi şirket tarafından KDV hesaplanmayacaktır. GELİR İDARESİ BAŞKA...

ERTELENEN SGK PRİM BORÇLARI

03.10.2017 DUYURU ERTELENEN PRİM BORÇLARI   Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerimizden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ...