Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması Özet İnternet üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin, taraf oldukları e-ticaret işlemlerine(B2B, B2C, B2G) ilişkin olarak kayıt ve bildirimlerin yapılabilmesi, elektronik ticaret...

Devamını Oku

2018 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

2018 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir. A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 1. Yazar Kasa Fi...

Devamını Oku

Firmaların 2018 Yılında Dikkat Etmesi Gereken 38 Konu

Mali Müşavir ve Firmaların 2018 Yılında Dikkat Etmesi Gereken 38 Konu 2018 yılında; aşağıda maddeler halinde özetlediğim hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işlerinin daha sağlıklı yürüyeceği, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır. 1-) Ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bu...

Devamını Oku

İş Davalarında Arabuluculuk Koşulu Geldi

İş Davalarında Arabuluculuk Koşulu Geldi   01.01.2018 tarihinden itibaren başlayan uygulamaya göre iş kanunlarına, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiş bulunuyor. Öyle ki, bu konuda dava açma...

Devamını Oku

Tam Tasdik Nedir? YMM’nin SMMM İle Sorumluluk Paylaşımı!

Tam Tasdik Nedir? YMM’nin SMMM İle Sorumluluk Paylaşımı! Tam tasdik terimi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade eder. Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre ...

Devamını Oku

Vergisini düzenli ödeyenlere Yüzde 5 Vergi İndirimi Uygulaması

Yüzde 5 Vergi İndirimi Uygulaması 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Vergiye uyum...

Devamını Oku

2018 Yılı Uygulanacak Asgari Ücret ile Had ve Tutarlar

2018 Yılı Uygulanacak Asgari Ücret ile Had ve Tutarlar   193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmiştir. 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü madd...

Devamını Oku

Kişisel Veriler Sürekli Saklanamaz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi kişisel verilerin yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin olarak,   İşverenlerin işçilerin kişisel verileri hakkında eskisinden çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor. İşverenlerin kişisel verileri hukuka uygun olarak kullanmaları yeterli olmayıp herhangi bir kişis...

Devamını Oku

MÜKELLEFLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

PDF

  MÜKELLEFLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Yazar AHMET GÜNDÜZ    MÜKELLEFLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Alış ve satış faturaları düzg...

Devamını Oku

Muhasebede e-defter tutulması

Muhasebe Bilirkişiliği, Defterlerin Ana Hesap Bazında Yazılması! Yazımız, bilirkişilik yapan meslek mensuplarının; Bilanço usulü defter tutan işletmelerin defter incelemelerinde, ticari defterlerin Ana hesap bazında yazılması durumunu, Tekdüzene aykırı diye tenkit ederek hak kayıplarına neden olmamaları için düzenlenmiştir. Defter...

Devamını Oku