Torba yasa teklifinde neler var?

Torba yasa teklifinde neler var? İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile çalışma hayatına yeni düzenlemeler getiriliyor. Teklif, Pandeminin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor ve uygulama süreleri uzatma yetkisi veriyor.   20 Ekim 2020 Türkiye Büyük Mille…

Devamını Oku

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLADI ÖZET 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirle…

Devamını Oku

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği

Normal Çalışmaya Dönüş Desteği Halen mevcut 14 ayrı teşvik ve destek uygulamasına, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir destek daha ilave edildi. Diğer teşviklere göre daha cazip olan bu destekle, özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılarak normalleşme sürecine uyum sağlaması amaçlanıyor. Özel …

Devamını Oku

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :  14/7/2005            No     : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi                :  24/4/193…

Devamını Oku

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler

‘İşten Çıkaramama’ Uzadı, İşte Merak Edilenler 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı iki…

Devamını Oku

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları Geçen hafta erkek çalışanların 4/a (SSK) şartlarıyla emekliliklerini yazmıştık. Bugün de kadın çalışanlar için 4/a (SSK) şartlarını ele alacağız. Buna göre kadın çalışanlar için işe giriş tarihine göre aşağıda tabloda belirtilen yaş ve prim gün sayılarının tamamlanması gerekmektedir. 01.04.1981 tarihinden önce…

Devamını Oku

Vergi Cezalarında İndirimden Faydalanabilirsiniz

Vergi Cezalarında İndirimden Faydalanabilirsiniz

Vergi Cezalarında İndirimden Faydalanabilirsiniz! Maliye uygulamasında, kesilen cezalarla ilgili SGK’dan farklı olarak birtakım kolaylıklar bulunmaktadır. Adına vergi cezası kesilen vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin uzun süren mahkeme yoluna yargılama giderleri de ödemeden en kısa sürede zaman kaybı olmadan uyuşmazlıkların çözüml…

Devamını Oku

Personele İşe Gidip Gelmek İçin Tahsis Edilen Araçlarla İlgili Giderler

Personele İşe Gidip Gelmek İçin Tahsis Edilen Araçlarla İlgili Giderler 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; ✓K…

Devamını Oku

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı ÖZET: 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SURESİNİN UZATILMASININ ESASLARI 04/09/2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazetede y…

Devamını Oku

Yapı Kooperatifleri ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti Yapı kooperatifleri, konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek uygun şartlarda konut sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır. Kanun koyucu da Kurumlar Vergisi Kanunu ile yaptığı düzenlemelerle

Yapı Kooperatifleri ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti  Yapı kooperatifleri, konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek uygun şartlarda konut sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır. Kanun koyucu da Kurumlar Vergisi Kanunu ile yaptığı düzenlemelerle

Yapı Kooperatifleri ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti Yapı kooperatifleri, konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek uygun şartlarda konut sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır. Kanun koyucu da Kurumlar Vergisi Kanunu ile yaptığı düzenlemelerle kooperatiflere kurumlar vergisi muafiyeti sağlayarak kolaylık sağlamıştır. Vergi İdaresi ya…

Devamını Oku