Kısa Çalışma Sonrası Ne Olacak?

Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini belirtti. En son verilere göre şubat ayında 1.3 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Peki kısa çalışma ödeneğinden sonra işçi ve işvere…

işletmeniz başarılımı ? Mali tablolarınız uygunmudur.?

İşletmelerin faaliyetlerini değerlendirmek için tek gösterge mali tablolardır. Bilanço; işletmenin başarılı olup olmadığını, belirlenen hedeflere uyumlu çalışılıp çalışılmadığını, günün ekonomik koşullarına ve düzenleyici kurum ve kuruluşlarca yapılmış düzenlemelere uyum gösterip göstermediğini ölçmek ve değerlendirmek için en önemli araçtır. Günüm…

Vergi incelemesinde Riskleriniz nelerdir?

Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde RİSK ANALİZ MERKEZİ oluşturulmuş olup, oluşturulan RAM tarafından uygulanan program sayesinde riskli mükellefler ve riskli iller tespit edilmektedir. VDK, vergide kayıp kaçağın ve kayıt dışılığın önüne geçmek için önemli çalışmalar yaparak, Türkiye’ nin risk haritasını çıkarmaktadır. Geliştirilen y…

Youtube Kazançları Vergilendirilmesi ve İzlenecek Yollar

Youtube Kazançları Vergilendirilmesi ve İzlenecek Yollar Covid-19 sonrası hastalığın yayılım hızının azaltılabilmesi için sosyal izolasyon tedbirleri günden güne artırılıyor. İşte bu izolasyon tedbirlerinin bir yansıması olarak sosyal medya araçlarının kullanımı da günden güne baş döndürücü bir şekilde artmakta. Bu artışın yaşanması ile sosyal …

Fesih Yasağı

Fesih Yasağı Salgın nedeniyle işverenlerin işçinin sözleşmesini feshi yasaklandı. Fesih yasağı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Ancak birtakım istisnalar getirildi ve fesih yasağının kapsamı bir ölçüde daraltıldı. İşveren ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması durumunda fesih yapabiliyor. Salgınla birlikte yürürlüğe konulan temel …

İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarında Artış Yapılması

İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarında Artış Yapılması Bilindiği gibi, istihdamın korunması ve arttırılması amacıyla 4447 sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28. maddeleri kapsamında (7244 ve 7256 sayılı kanunlarla yapılan ek ve değişikliklerle birlikte) 2020 yılında getirilen; nakdi ücret desteği, istihdama dönüş ve ilave istihdam destekleri ile …

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi