Gençler Dikkat! Girişimciye Prim Desteği Var

  Neredeyse tüm ülkelerin en önemli sorunlarından birini istihdam oluşturuyor. İster gelişmiş batı ülkeleri, isterse gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler olsun, istihdam konusu hükümetlerin önündeki en büyük sınavdır diyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getir...

Çalışanların Yıllık İzin Soruları

Çalışanların Yıllık İzin Soruları

Havaların ısınması ile birlikte birçok çalışan yıllık izin planları yapmaya başladı bu bize gelen sorulardan da izin ile alakalı çalışanların kafalarında sorular olduğu görülmekte bu sebeple gelen sorulara verdiğim cevapları bu makalemizde bir araya getirdik. Makalenin faydalı olmasını dilerim. Yıllık izin Ne zaman Hak edilir? 4...

İsteğe Bağlı Sigorta, Topluluk Sigortası, 5510 Sayılı Kanunun Ek 5. ve Ek 6. Maddeleri Kapsamındaki Sigortalılar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yapılandırma Var

İsteğe Bağlı Sigorta, Topluluk Sigortası, 5510 Sayılı Kanunun Ek 5. ve Ek 6. Maddeleri Kapsamındaki Sigortalılar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yapılandırma Var 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile...

Hiç Vergi Ödemeden Yurt Dışından Para Getirmek ve Varlıkları Şirkete Koymak Mümkün Müdür?

Hiç Vergi Ödemeden Yurt Dışından Para Getirmek ve Varlıkları Şirkete Koymak Mümkün Müdür? 7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve uygulama başladı. Özellikle yurt dışından varlık getirecekler ile yurt içinde varlıklarını işletmelerine koyacaklar için istisnai ve gözden kaçırılmaması gereken önemli bir düzenleme kanunda yer almaktadır. Düzen...

Stok affı kaçmaz…

Stok affı kaçmaz…  7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 6'ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumla...

Gençlere Destek Var

Gençlere Destek Var   Açıkçası ekonomik vaatlerin vatandaş tarafından daha fazla önemsendiği bir dönemdeyiz. Siyasi partiler de ekonomik vaatlerini ve gençlere, kadınlara yönelik yapacakları icraatları seçim beyannamelerinde ayrıntılı açıklamaktalar.  Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılması sağlanarak seçilme ...

İmar Barışı İle İlgili Tüm Merak Edilenler

İmar Barışı İle İlgili Tüm Merak Edilenler Yapı Kayıt Belgesi hangi tarihten önce yapılmış yapılar için verilir? Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı Kayıt belgesi için başvuru tarihleri nedir? Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı ...