Arabulucu nezdinde ödenen “İşe Başlatmama Tazminatı”nın gelir vergisi kesintisine dikkat!

Arabulucu nezdinde ödenen “İşe Başlatmama Tazminatı”nın gelir vergisi kesintisine dikkat!

İş sözleşmesi FESHEDİLEN ve işe iade davası açabilmek için arabulucuya başvuran personel ile işyeri arabulucu nezdinde anlaşması sonucu, söz konusu personele ödenecek sekiz aylık ücretini geçmeyen işe başlatmama tazminatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisnadır.

Ancak, iş sözleşmesi FESHEDİLMEDEN ÖNCE çıkış koşullarında mutabık kalınması için ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması halinde ödenecek ek tazminatların; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatı olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında istisna edilmesi mümkün değildir.

#insankaynaklari #bordro #gelirvergisi #arabulucu #isebaslatmama #tazminat #iseiade #isvesosyalguvenlik