7256 Sayılı Kamu Borçlarının Yapılandırılması İle İlgili Yasa Kapsamına Giren/Girmeyen İdari Para Cezaları

7256 Sayılı Kamu Borçlarının Yapılandırılması İle İlgili Yasa Kapsamına Giren/Girmeyen İdari Para Cezaları

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen idari para cezalarının bir kısmına uygulanan gecikme zammının kaldırılarak Yİ-ÜFE’ye endeksli bir gecikme zammı uygulanması ve belli şartlar dahilinde taksitlendirme olanağı getirilmiştir. Buna göre; Yasa dan faydalanmak için ilgili alacaklı birimlere 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilmesi zorunludur. İnternet üzerinden veya posta ile taahhütlü olarak müracaat etme olanaklarımız mevcuttur. Borcun ilgili bulunduğu vergi dairelerinin farklı mahallerde bulunması durumunda her vergi dairesi bazında ayrı ayrı dilekçe verilmesi gerekecektir. Yapılandırma ile ilgili önceden dava açılmış ise bu konuda ayrıca ilgili vergi dairesine davadan vazgeçme dilekçesi verilmesi de ayrıca gereklidir. Ödemeler tercih edilen taksit adedine göre yapılmalıdır. 1 yıl içerisinde üst üste 2 kez ödeme yapılmaması halinde ödeme planı bozulmaktadır. Ödemelerin tahsili yetkili ilgili banka şubelerine yapılabileceği gibi, ilgili vergi dairelerine de kredi kartı ile yapılması mümkündür.

Aşağıda bu yapılandırma kapsamına giren/girmeyen kamu borçları/alacakları açıklanmaktadır.

Aşağıda sayılan kanunların ilgili hükümlerine göre 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilmiş idari para cezaları kanun kapsamına girmektedir;

 1. 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi cezaları,
 2. 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergilere bağlı vergi cezaları,
 3.  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 4. 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tütün Kanuna, Rekabet Kurumu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),
 5.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen cezalar (adli para cezaları hariç),
 6.  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen idari para cezaları,
 7.  31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para,
 8.  Belediyeler tarafından uygulanan vergi cezaları,
 9.  Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti ve sözleşmelerde düzenlenen her türlü cezalar,
 10.  Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları, sözleşmelerde düzenlenen her türlü cezalar,
 11. EPDK idari para cezaları yapılandırma kapsamı dışındadır.
 12.  Adli para cezaları yapılandırma kapsamı dışındadır.
 13. İşkur para cezaları kapsam dışındadır.

20.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)