2021 Yılı Noter ve Gider Katılım Payı Hk.

AYDIN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Sayı      : 2020/ f 8 -q                                                                                                    Aydın,20/11/2020

Konu     : 2021 Yılı Noter ve Gider Katılım Payı Hk.

Sayın Üyemiz;

Oda Danışma Meclisimizin 18.11.2020 tarihinde yapmış olduğu çalışma sonucu, 2021 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, yıllık sarf malzemeleri ile diğer giderler için aşağıdaki asgari ücretlerin uygulanması kararı alınmıştır.

DEFTERİN ADI

SGK sız

SGK' II

Basit Usul

250,00 TL

300,00 TL

İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri

600,00 TL

700,00 TL

Sermaye Şirketleri

1.900,00 TL

2.350,00 TL

Bilanço Esasına Göre Şahıs İşletmeleri

1.900,00 TL

2.250,00 TL

İmalat, İnşaat

2.200,00 TL

2.500,00 TL

Kooperatifler

1.500,00 TL

2.000,00 TL

NOTLAR:

  1. İşletme ve serbest meslek defterlerinde noter masrafı düşülmüş olup, tarifedeki miktar gider payını ifade etmektedir.
  2. Maliyet hesaplaması, 2021 yılında kullanılacak ticari defterlerin alımı ve noter tasdikleri ile birlikte, meslektaşlarımızın yıl içerisinde hizmetin verilmesi amacıyla kullandıkları her türlü sarf malzemeleri ve diğer giderler için piyasadan alınan fiyatlar çerçevesinde yapılmıştır.
  3. Belirtilen fiyatlar asgari olup işyerinin hacmine ve defterlerin sayfa adedine göre arttırılabilir.

(Hesaplamada Bilanço defterlerinde yevmiye ve kebir 500'er sayfa olarak alınmıştır)

  1. Kooperatifler için yapılan maliyet hesaplaması 50 üyeye kadar olan kooperatifler içindir.
  2. B formları için yapılan mutabakat ve sarf malzemeleri ile sözleşme damga vergileri için ortalama bir bedel hesaplamada dikkate alınmıştır.
  3. Maliyet hesaplamalarında kasa defteri tasdiki ile Yevmiye ve Karar defterlerinin kapanış tasdikleri bulunmamaktadır. (Yukarıdaki defterlerin tasdiki için ayrıca defter başına 200,00 TL ücret alınması uygundur.)
  4. E-Defter mükellefiyeti olan mükellefler için 3.000,00.-TL'den aşağı olmamak kaydıyla işletmenin iş hacmine göre belirlenen ücretler alınacaktır.
  5. SSK'lı çalışan sayısı 10 kişiyi geçer ise tarifedeki ücret %10 arttırılır.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan bu kararın "Tavsiye” niteliğinde tüm meslektaşlarımıza duyurulması uygun görülmüştür.

Haksız Rekabete sebep vermemek adına, tüm meslektaşlarımızın Aralık 2020 döneminde mükelleflerinden yukarıdaki tutarları "2021 Yılı muhasebe defterleri noter, kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer giderler bedeli” izahatı ile ek notlarımıza uygun şekilde tahsil etmelerini rica ederiz.