2018 Yılı Uygulanacak Asgari Ücret ile Had ve Tutarlar

2018 Yılı Uygulanacak Asgari Ücret ile Had ve Tutarlar 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmiştir.

193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar, Vergi Usul Kanunu ile 2017 yılı için % 14,47 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Buna göre;

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,

Engellilik indirimi tutarları;

- Birinci derece engelliler için 1000 TL,

- İkinci derece engelliler için 530 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 240 TL,

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

14.800 TL'ye kadar                                                                                                  % 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                   % 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin

34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası                                                                          % 27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası                           % 35

Asgari Ücret

2018 yılı asgari ücret artışı %14,2 oranında gerçekleşti. 2017 yılı için brüt 1.777.50, net 1.404 iken 2018 yılı için brüt 2.029, net 1.603 TL oldu. Böylece Asgari ücrete yapılan bu zam, yüzde 12 olarak açıklanan enflasyon rakamının üstünde gerçekleştirilmiş oldu.

Buna göre işçilik maliyeti aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi.

01.01.2018 - 31.12.2018 Asgari Ücret Maliyeti

 

SGK TABAN MATRAHI

2.029,00

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1

20,29

İŞÇİ SGK PAYI %14

284,06

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (( BEKAR VE ÇOCUKSUZ))

152,18

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ TUTAR

258,70

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TUTARI

106,52

DAMGA VERGİSİ TUTARI

15,40

ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI

426,27

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)

1.450,55

NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL)

1.602,73

İŞVEREN SGK PAYI %15.5

314,50

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI %2

40,58

İŞVERENE MALİYET

2.384,08